Farbverlauf

Davranış Kuralları

Doğa Dağları

HAMBERGER® şirketler grubu, ekolojik, sosyal ve sürdürülebilir bir şekilde sorumlu kurumsal yönetime kendini adamıştır. Tüm tedarikçilerimizden ve onların alt yüklenicilerinden de aynı davranışı bekliyoruz.

Çalışanlarımızdan da ekolojik, sosyal ve etik davranış ilkelerine uymalarını ve bunları kurum kültürüne entegre etmelerini bekliyoruz.

Ayrıca, kurumsal faaliyetlerimizi ve ürün ve hizmetlerimizi sürdürülebilirlik açısından sürekli olarak optimize etmeye çalışıyor ve tedarikçilerimizden bütünsel bir yaklaşımla buna katkıda bulunmalarını istiyoruz.

Ekolojik sorumluluk

 • Endüstriyel atık suyun izlenmesi ve azaltılması
 • Hava emisyonlarının kontrolü ve en aza indirilmesi
 • Atıkların azaltılması ve mümkün olan yerlerde geri dönüştürülmesi ve tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde kullanılması
 • Hammadde ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması veya optimize edilmesi
 • Yasal ve sürdürülebilir şekilde hasat edilmiş ahşap ve ahşap ürünlerinin münhasır kullanımı
 • Enerji tüketiminin izlenmesi, belgelenmesi ve etkin bir şekilde en aza indirilmesi
 • CO₂ ayak izinin azaltılması

Sosyal sorumluluk

 • Zorla çalıştırmanın hariç tutulması
 • Çocuk işçiliğinin yasaklanması
 • Adil ücretlendirme
 • Adil çalışma saatleri
 • Örgütlenme özgürlüğü
 • Ayrımcılık yasağı
 • Sağlığın korunması; iş güvenliği
 • Etkili şikayet mekanizmalarının kurulması
 • Çatışma minerallerinin sorumlu yönetimi

Etik iş davranışı

 • Adil rekabet
 • Gizlilik ve veri korumasına saygı
 • Fikri mülkiyete saygı
 • Ekonomik sürdürülebilirlik
 • Bütünlük

Yeni Davranış Kuralları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Farbverlauf